Publifoob

A new form of “street-art” seems to be quite succesfull in France. They smeared a lot of paint over a number of adverts in the streets under the name Robert Johnson.

The final result of this was that the city of Marseille decided to cut down the number of billboards from 5.5 thousand to 3.5 thousand. A remarkable fact!

I do not wish to promote these actions as you kow – I am actually quite sceptical about it. But the fact that it made politicians realize that there is too much advertisement in the streets is something renarkable.

That can only happen in France, where there is a huge history of strikes and public anger which resulted in some changes (guillotine anyone?).

View newspaper article in Dutch.

For Dutch people interested in a recent analysis of how advertisement influences the society, check out this documentary.

From the site:

In deze Tegenlicht-monitor zal Ad Verbrugge – aan de hand van bestaande en speciaal door Tegenlicht gefilmde fragmenten – ingaan op vragen als ‘waar de verworvenheden van de individuele ontplooiing overgegaan zijn in nadelige effecten? Wat zijn de gevoelde nadelen? Waarom lijken juist nu de grenzen van de geïndividualiseerde samenleving in zicht? Hoe deze nadelige kanten van de verworven individualisering te keren?

Commentaar:
Verbrugge kijkt ook heel specifiek naar het effect van reklame, wat uit deze introductie niet blijkt. Best interessant, alhoewel er ook een erg saai stukje inzit, maar dat is persoonlijk 🙂

Books recommended by Verbrugge:

Aristoteles – Ethica Nicomachea
MacIntyre – After Virtue
Hegel – Grundlinien der Philosophie des Rechts
Heidegger – Die Frage nach der Technik
Manuell Castells – The information Age
Robert Bly – The sibling society
Gerard Visser – De druk van de beleving Spengler – Untergang des Abendlandes
Erich Fromm – Escape from Freedom
Hannah Arendt – The human condition
Gabriël van den Brink – Geweld als Uitdaging
Paul van Tongeren – Deugdethiek

One Comment

Comments are closed.