Dit boek is te vinden in iedere bibliotheek. Geschreven rond het begin van onze jaartelling. Dat is ongeveer 400 jaar nadat Zeno de Stoicijnse leer uiteengezet heeft.

Ik ben benieuwd wat er nog van over is na 400 jaar. Wanneer het uit is zal ik het laten weten. Volgens de achterflap staat nog steeds ‘de deugd’ centraal en is het leven ‘zoals de natuur dat voorschrijft’ de enige weg naar de deugd.

Epictetus legde ooit uit dat de essentie van de Stoicijnse leer te maken heeft met het idee dat je je alleen bezig houdt met dingen waar je zelf invloed op hebt. En wat staat er vandaag in de krant?

Coen Wessel: “Ik pleit voor een afstandelijke houding ten opzichte van dit conflict.” Klinkt simpel misschien, maar dan citeert Wessel Epictetus zonder het te weten. “Laten we onze energie en emotie steken in de zaken die we kunnen overzien en waar we wel macht op uit kunnen oefenen.” En dan wordt het helemaal interessant “Het is een beetje de houding van de eerste christenen die zich nooit verzetten tegen de Romeinen, maar zoiets hadden van: laten zij hun zaken doen, wij de onze.” Wat intrigeert is dat hij net zo goed had kunnen zeggen dat het lijkt op de houding van veel Romeinse senatoren, die de Stoicijnse leer aanhingen. Misschien erg kort door de bocht, maar ik denk dat het niet zozeer de nogal moderne christelijke houding is, maar veleer de oudere Stoicijnse houding waar Wessel een betoog voor houdt. Alleen die emotie past dan weer niet echt in het plaatje.

Dat beantwoord natuurlijk nog niet de vraag of dit ook een standpunt is om het mee eens te zijn. Daar ben ik nog niet uit.